Re: Chị ak


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 12, 2019 at 17:57:39:

In Reply to: Chị ak posted by TLN on Jun 12, 2019 at 12:38:33:

Bác định trồng lá dong gói bánh chưng? Trồng cho vui th́ OK, chứ để lá đủ lớn gói bánh th́ không dễ (tôi nghe nói vậy). Nhớ ngày xưa ở VN, người ta phải lên rừng mới có lá đủ lớn để gói bánh, c̣n trồng ở nhà lá nhỏ chứ không lớn như vậy

Bên này th́ không biết sao, có khi mua Miracle Growth về nó lớn nhanh cũng không chừng :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]