Re: tn: LGBT


Posted by B ..73..180.33 on Sep 13, 2018 at 13:50:32:

In Reply to: tn: LGBT posted by My on Sep 13, 2018 at 10:47:45:

ha ha ha

Sao đằng cứ thắc mắc ba chuyện khờ dại của mấy ng b nội homo thế ??

Nghĩ họ lm 3 ci chuyện đ m pht rng mnh ơ"n ch đậu !

Bệnh hoạn qu !

Oi oi co ơi l Bờm clone ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]