Re: khi 2 nnh b nắm tay nhau in public


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 12, 2019 at 09:38:44:

In Reply to: khi 2 nnh b nắm tay nhau in public posted by CTC on Mar 12, 2019 at 09:30:07:

Bn VN bọn con trai k vai nhau đi chơi l thường CTC,
con trai VN sang đy bị chọc riết rồi cũng thay đổi cch nhn v khng để cho bạn trai đụng vo mnh nữa khng thi bị chọc l gayMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]