Re: nh to thật


Posted by Hải u ++ ..73..174.114 on Dec 01, 2019 at 17:08:45:

In Reply to: Re: nh to thật posted by Hải u on Dec 01, 2019 at 17:07:17:

Huntington beach nh khg c đắc như thien hạ tưởng ... rẻ hơn Irvine ...
HB nh củ nhiu lắm & ln chậmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]