Re: 2 ... bác Vịt :::: đời sống dế đực dế mái :"tắc tắc, t


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 10, 2019 at 20:09:43:

In Reply to: 2 ... bác Vịt :::: đời sống dế đực dế mái :"tắc tắc, tắ posted by Z-81 on Jan 10, 2019 at 19:04:34:

Đời sống sinh dục của loài dế khốn khổ như thế nhưng chúng nó bao giờ cũng muốn như thế cho đến khi chết th́ mới thôi !
Và Con người cũng có đời sống t́nh dục khốn khổ trong mắt của loại khác nhưng con người đâu có cho đó là khốn khổ !

Có thể xem nhận xét trên từ cái nh́n đời sống t́nh dục khốn khổ của loài dế mà ngộ ra được rằng đời là bể khổ chẳng sai tí nào ;)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]