Re: [thơ] giao ma [final version]


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 12, 2019 at 09:35:28:

In Reply to: [thơ] giao ma [final version] posted by Phạm Chung on Mar 11, 2019 at 23:32:26:

Sng nay thấy bi thơ ny chưa c ai tặng Like,
m coi chừng ảnh Like bi thơ vu vơ của mnh
để mnh tặng khng thi ảnh than tiếp l khng c ai đọc thơ ảnh hihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]