Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Jan 10, 2019 at 19:56:21:

In Reply to: Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak) posted by tâm tịnh on Jan 10, 2019 at 18:26:06:

Cám ơn tâm tịnh đă trả lời:):). Rất mong tâm tịnh được về cơi tịnh của Phật A Di Đà trong kiếp này nhé ... A Di Đà Phật !!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]