Re: 2 ... bác Vịt :::: đời sống dế đực dế mái :"tắc tắc, t


Posted by CP ..98..134.180 on Jan 10, 2019 at 20:56:03:

In Reply to: Re: 2 ... bác Vịt :::: đời sống dế đực dế mái :"tắc tắc, t posted by B on Jan 10, 2019 at 20:19:59:

Truớc 75, 1 sinh viên Khoa “natural science” muốn có băng cử nhân ( B.Sc) ở DH Khoa học phảI qua 4 năm học
1. SPCN dự bị
...... ba chứng chỉ sau 1 năm đuợc 1 chứng chỉ
2 . Động vật học. Zoology
3. Thực vậ.th́ học . Botany
4. Địa chất học . Geology
Đậu 4 chứng chỉ th́ có băng cử nhân Khoa hoc... tớ chuyên trị geology hihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]