Re: Chứng minh bài toán của Mây không đúng


Posted by mḿnh ..107..216.153 on Mar 12, 2019 at 09:47:05:

In Reply to: Chứng minh bài toán của Mây không đúng posted by ch on Mar 12, 2019 at 09:42:38:

Sao anh ch không nghĩ là CC sẽ khóc hết nước mắt nếu không gặp được HT chứ ở đó mà tránh HT ?

Ngay cả ngày xưa ở thành Cổ Loa, CC ngồi sau lưng vua cha c̣n thả lông ngỗng cho HT rượt theo đó :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]