Hôm qua


Posted by KT ..107..97.31 on Feb 13, 2020 at 08:48:04:

Tôi buồn quá, tới ṣng bài chơi 1 giờ rưỡi thắng được $600 . Hôm nay tôi vui :)))
T́nh trạng nầy kéo dài dám tôi ghiền bài lắm SF nhen, thôi nhủ ḷng không đi nữa, đợi dịp lễ hải đi :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]