Re: cach doi xu cua nhung nguoi hap thu cai xau cua xhcn


Posted by Lz ..107..108.62 on Nov 30, 2018 at 12:25:02:

In Reply to: cach doi xu cua nhung nguoi hap thu cai xau cua xhcn posted by honhoang on Nov 30, 2018 at 10:39:22:

Đồng với bc, đng l x hội VN từ sau năm 75 tới giờ tạo điều kiện cho người ta thoi ha. Giống ci cu ti ni bc Ria ở dưới, người ta nhận ra "thẳng thắn thật th thường thua thiệt", cho nn người đời lo đi đường vng cho được lợi. Thấy thằng trn luồn ci m được ln chức, ăn hối lộ m giu nn ai cũng bắt chước theo.
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]