Tâm Thanh tịnh thêm lần nữa


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 11, 2019 at 05:45:33:

Để tránh ngộ nhận đă từng xảy ra xưa đến nay ,
Hôm nay tôi xin xác định lại tôi chưa bao giờ Chỉ trích bất cứ cá nhân nào tâm thanh tịnh hay tâm của người đấy vọng động !
Khi nói đến tâm , tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng cái tâm b́nh thường của chúng ta luôn luôn thay đổi theo từng suy nghĩ và hoàn cảnh của bên ngoài tác dụng đến , tâm ấy ta gọi là vọng tâm v́ nó luôn thay đổi theo vô thường cuộc đời !
Vọng tâm cũng là xác định thêm về sát na !
tịnh Tâm th́ không lệ thuộc vào biến đổi của vô thường
Xin lập lại , Đă là người th́ đều có cả hai cái tâm ấy ;
tôi hoàn toàn không đă kích bất cứ ai .
ví dụ như bác Tâm tịnh , mỗi khi nói chuyện với bác ấy , tôi hoàn toàn muốn nói về nghĩa của Phật pháp thế thôi! chứ không phải là nói Cái tâm của bác ấy thế này hoặc như thế kia , cũng chẳng Tranh luận với hải âu hay bất kỳ ai ; tôi chỉ nói một cách rất vô tư
Xin cảm ơn đă lắng nghe ;))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]