Re: tinh à tinh ơi


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 12, 2019 at 18:35:12:

In Reply to: Re: tinh à tinh ơi posted by sửa on Jun 12, 2019 at 18:19:05:

ờ tôi cũng đang ṭ ṃ, không biết các bác gái th́ spammer nó gửi cái ǵ. Các ông th́ nó gửi mời chào bằng mấy cô trẻ đẹp, có khi đ̣i bán thuốc "bổ" nọ kia, hoặc cho mượn tiền. C̣n các bà th́ nó gửi cái ǵ? Không lẽ nó gửi h́nh các anh trẻ trẻ đẹp trai? Nghe xạo quá, chắc đâu có ai dính đúng không bác? Nếu có email như vậy th́ cầm chắc là scammer rồi :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]