Re: nắng vàng ơi


Posted by Lz ..107..108.63 on Sep 13, 2018 at 16:17:56:

In Reply to: Re: nắng vàng ơi posted by :-) on Sep 13, 2018 at 14:58:24:

Bài thơ kia đă được nhạc sĩ Song Ngọc phổ nhạc, không biết bác đă nghe chưa?
Bao giờ anh đưa em đi chùa Hương

B́nh thường tôi không thích Ư Lan lắm, nhưng cặp này hát bài này th́ tôi mê :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]