Re: Có ai biết Cáo, tinh, NC c̣n trên đời này không?


Posted by D́ Út ..98..134.180 on Nov 03, 2018 at 09:40:53:

In Reply to: Re: Có ai biết Cáo, tinh, NC c̣n trên đời này không? posted by Hải Âu on Nov 03, 2018 at 09:13:29:

HA nghĩ chỉ có HA, cáo etc ... có quyền "MAD", c̣n mọi người trong VS này là phải chịu đựng thôi hả HA:):) Nghĩ kỹ lại đi HA ... Hôm đó h́nh như cáo nói qúa đáng làm Q bực ḿnh và một vài người cũng thấy vậy. Cáo thách ai dám delete post của cáo th́ cáo không thèm vào .... Có rác th́ phải quyét thôi!!!
Chứ không có thù hằn hay phe đảng ǵ cả ...hơn nhau chỉ có cái đầu, có bộ óc suy nghĩ cho ḿnh và cho người một chút thôi HA à:):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]