Re: Ngày Mai


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 13, 2020 at 09:18:56:

In Reply to: Re: Ngày Mai posted by tn on Feb 13, 2020 at 08:58:54:

không hiểu tại sao ngày mai là Valentine hả hihihi

mai DG ddi la`m rui` ve^` trông mẹ, hắn lo việc nhà hắn và work, có deadline nên mí ngày nay hắn busy for 2 ha~ng hắn đang làm plus má hắn nằm hospital, chạy ra chạy vô nữa … stable nhưng chưa về th́ con cái cứ lăng xăng ra vôMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]