Re: Có ai biết Cáo, tinh, NC c̣n trên đời này không?


Posted by D́ Út ..98..134.180 on Nov 03, 2018 at 10:49:34:

In Reply to: Re: Có ai biết Cáo, tinh, NC c̣n trên đời này không? posted by Hải Âu on Nov 03, 2018 at 09:57:37:

Nhớ đưa BN & con qua thăm bà ngoại nhé HA. Không thăm sau này có muốn cũng không được đâu HA:):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]