Re: 2 DG


Posted by DG ..73..229.99 on Dec 01, 2019 at 18:12:54:

In Reply to: Re: 2 DG posted by Hải u ++ on Dec 01, 2019 at 18:08:34:

mỗi ngui c mỗi hon cảnh lo cho con , c ng` muốn pay hết tiền cho con đi học nhưng họ khng đủ khả năng nn con họ phải đi mượn ti`n để học v đi lm the^m trong thời gian đi học

DG th muốn nhc đi lm part-time để n biết đ`ng tiền kiếm khng phải dễ v để n dạng hơn khi n tiếp st nhiều với ngui lạ ngoi đung ngy xưa bố mẹ DG khong cho đi lm v lc đ DG nht lắm nn by giờ thấy mnh chậm trong giao tiếp hơn với những ngui ra đời tự lập sớm like hắn, lanh lắm, chả ai qua mặt đuọc hắnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]