Re: giới thiệu phim


Posted by Hải u ..73..174.114 on Sep 13, 2018 at 20:34:52:

In Reply to: giới thiệu phim posted by DG on Sep 13, 2018 at 18:57:16:

tenant of HA c mẹ VN mới 68 nhưng bị short memory loss ... she đả đưa her mom vo senior home (nh c chứa v care nhiu ngui lon tuoi co chinh phu pay)
Nghỉ lại anh em DG good qu

tenant ny như Mỷ she c husband MỷMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]