Re: Một ngày nữa ở tiệm


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Nov 03, 2018 at 16:51:35:

In Reply to: Re: Một ngày nữa ở tiệm posted by DG on Nov 03, 2018 at 11:16:00:

P lười quá ... cuối cùng P hong có làm bánh hỏi thịt quay mà P nói em mua food chổ kia healthy về ăn dinner ḿnh có time enjoy hơn là cook
:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]