Re: nắng vàng ơi


Posted by LT ..172..43.156 on Sep 13, 2018 at 16:38:35:

In Reply to: Re: nắng vàng ơi posted by honhoang on Sep 13, 2018 at 15:04:10:

Thử mệnh đề "nếu ... th́" xem sao:

"Nếu" mà k / CH / T.H. chào và khen "th́" tràng cười hihihihihi duyên dáng thế nào ấy, c̣n do bác hh th́ coi chừng phản tác dụng thành ra "bực ḿnh"Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]