Re: Bác Lz


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 03, 2018 at 10:00:02:

In Reply to: Bác Lz posted by ... on Nov 03, 2018 at 03:30:39:


Càng lớn tuổi th́ các ông già bà cả thường có 2 phản ứng khi thấy chuyện không vừa ư.

Một là lờ quách cho khỏe, và cũng xuề x̣a "thôi kệ, tụi trẻ nó xàm xàm cho vui cửa vui nhà".

Hai là lên tiếng ư nhị nhắc nhở đám trẻ chút xíu.

Thường th́ các ông các bà trong giới nhà giáo hay có phản ứng loại 2 như trên v́ quen "uốn nắn" giới trẻ.

Bác Laozi nằm trong "top 5" những người cao niên trong chợ, lại có trên 40 năm trong ngành sư phạm nên không tránh được thói quen này.

Nhưng nên đọc kỹ những ǵ bác ấy viết. Lăo ông này tếu ngầm lắm đó!
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]