Tâm tịnh


Posted by Akla ..172..6.72 on Jan 11, 2019 at 01:13:02:

HA có hỏi là đi du lịch ở những nơi Xô bồ phố thị th́ làm sao mà tâm tịnh được ?
Kể ra th́ nghi ngờ như vậy cũng rất đúng, tuy nhiên tôi muốn đặt lại vấn đề là định nghĩa của Tâm nào cần phải thanh tịnh và tâm nào th́ không cần phải giữ cho thanh tịnh nữa ?
Không phải nói đến tâm là chỉ có mỗi một mà là có vọng và chân
Thường th́ con người ta chỉ nói đến vọng tâm mà thôi , do đó mới đặt câu hỏi là tâm cần giữ cho thanh tịnh .
Nhưng cái tâm ấy có giữ đến mức nào đi nữa rồi cũng sẽ có lúc phải rơi vào động mà thôi
Người đi t́m trong Phật học phải cố sao tim cho rơ về vọng tâm khác với chân tâm ra sao th́ mới mong t́m được Cái trạng thái thanh tịnh tuyệt đối không bao giờ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh của đời

2 centsMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]