Re: khi 2 ńnh bà nắm tay nhau in public


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 12, 2019 at 10:41:48:

In Reply to: Re: khi 2 ńnh bà nắm tay nhau in public posted by tn on Mar 12, 2019 at 10:35:02:

hahaha ...coi h́nh th́ coi cho vui thôi, chứ đâu cần phải là người iu hay là vợ của tôi đâu

Biết đâu sau này 1 trong 2 cô đó là vợ tôi sao nè ?

về được CAnada được 3 tuần rồi, mà chẳng làm ăn được ǵ cả, chỉ ăn uống coi fim xex, chơi cờ tướng và chat suốt ngày ...

thôi kệ, tới đâu hay tới đó chờ lại ngày về VN coi sao, hi vọgn lâp gia đ́nh có cô vợ khôn ngoan bên cạnh hổ trợ ḿnh ..

không hiểu sao tôi vẫn có linh tính là tôi thành công đồ tôi làm, cho dù tương lai mù mịt ở đằng trước ...hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]