Re: Tinh


Posted by tinh+ ..76..244.248 on Feb 13, 2020 at 09:45:08:

In Reply to: Re: Tinh posted by tinh on Feb 13, 2020 at 09:39:02:

nhớ hình hm qua tui post nguyn đám đeo kh̉u trang khg ? là tụi nó đeo cho có đeo, đó là hình before, chứ xem hình after nè, tụi nó kéo KT xúng và sau đó khg đeo gì nữa cả :DMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]