Re: 2 DG


Posted by Hải u ..73..174.114 on Dec 01, 2019 at 18:42:39:

In Reply to: Re: 2 DG posted by DG on Dec 01, 2019 at 18:33:53:

HA & P khg nghỉ sau ny nhờ con trai lo cho g đu ...
Mẹ P ni "Nuc mắt chảy xung chứ khg chảy ln"

P ni khg lẻ mnh để n muọn loan ln đến 500K + interest c thể l balance 600K at 8-9% trong khi mnh c thể help ...

last time n về cả nh đi ăn tiẹc th bạn P chọc P c bồ nh sao giống him qu vạy (him l HA ... ni con trai ging HA ) :))

2 Mẹ con như 2 chị em ... P họp vi n nen thuong n nhất v n t ni, hin, P ni g củng dạ ... c g th hay ni mom ơi ...
HA chọc ngy xưa chắc n b sửa of em nen bay gi em thuong n qu ... th P lic HA di v ni l ra ngoi khg đuọc ni vạy nha chưa ... sao khờ qu :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]