Re: Một ngày nữa ở tiệm


Posted by DG ..73..148.244 on Nov 03, 2018 at 11:35:35:

In Reply to: Re: Một ngày nữa ở tiệm posted by KT on Nov 03, 2018 at 11:33:36:

chỉ có thứ 5 vật lộn với má chồng xong, tối muốn bịnh luôn … hôm qua nốc 2 viên advil thấy đở , hôm nay lại thấy uể oải nên nốc 2 viên advil nữa … hy vọng khong nằm 1 đốngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]