Re: Hello, Hello


Posted by KT ..107..97.29 on Jan 11, 2019 at 09:10:51:

In Reply to: Re: Hello, Hello posted by DG on Jan 11, 2019 at 09:01:32:

G phải post hnh ln rồi mọi người mới cho kiến được :)))
Nhưng theo nhận xt của KT th chắc G để tc di đẹp , v hắn v nhc điều thấy vậy :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]