Re: lạnh teo


Posted by DG ..66..196.31 on Jun 12, 2019 at 20:56:12:

In Reply to: Re: lạnh teo posted by TLN on Jun 12, 2019 at 20:50:59:

ừa dm đuọc ci butt của hot boy từ xa xa cũng dớt đuọc 1 cht hahaha nhc em khong thch bơi, n bơi 1 t l ln nằm text với bạn, trong khi 2 cousin chu trai của hắn bới 2 hours m khong chịu ln để về . 2 đứa c thể bơi cả ngy khong chn em khong biết bơi nn đi bộ dọc nuc thi .. vả lại em thuộc loại khong thch bị ut nn chỉ để chn ut, c ngui khong ut ... ra biển đi bộ exercise cũng tốt .

yeah em mua đuọc ci coach purse on sale and a long skirt khong sale hơi mắc nhưng kệ . chắc thứ 6 đi Luau diện purse mới, skirt mới đi ăn buffet and xem họ diển tr phung lửa hihihi

hồi nảy đi UTV xe cả mng v đung đ um sm nhưng vuiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]