Re: Tinh


Posted by tinh ..76..244.248 on Feb 13, 2020 at 09:39:02:

In Reply to: Tinh posted by tn on Feb 13, 2020 at 09:05:18:

sáng giờ nắng chan hoà ra sn sau chơi ngó th́y 12 trái ̉i to ln, śng sót mùa đng khg lạnh năm nay, đọc nhịt đ̣ online th́y th́p th́p khoảng 50F h̀i nãy mà sao tui khg cảm th́y lạnh gì h́t, mặc áo thường khg khoát chi thm, ra th́y cḥu cúc đại đoá ra hoa mụn, là mua từ năm kia chưng xong tr̀ng chơi giờ ra hoa lại, th́y hn hn ihiii

thì th́y TLN post hình mình phải compete chứ lol, hm nay chưa th́y she post chi, thi tui còn sót 1 t́m chị tui đi qua c̀u khỉ, ngó cách chị bước đ̉ mai ḿt có đi c̀u khỉ thì bít cách bước sau cho khỏi lọt xúng, tụi ty khg dám bước qua, 1 đám đứng nhìn chị demo và chụp hình lia chia lol

2 chị em tui giờ get closer hơn ḿy bà kia , h̀i xưa she quạt tui te tua, vì th́y tui lười mà toàn gặp may mắn lolMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]