Re: 2 ... bc Vịt :::: đời sống dế đực dế mi :"tắc tắc, t


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 10, 2019 at 21:32:11:

In Reply to: 2 ... bc Vịt :::: đời sống dế đực dế mi :"tắc tắc, tắ posted by Z-81 on Jan 10, 2019 at 19:04:34:


Cảm ơn bc cho chi tiết. Hồi đ con nt VN như ti chỉ biết cy cn của dế mi l dng để đẻ trứng. Ban đm soi đn đi bắt dế m chụp trng mấy chị th đem về cho g ăn.

, con dế trong hnh bc post tụi con nt gọi l dế nghệ (cnh mu vng). Cn c cc loại khc như dế lửa (cnh mu ưng đỏ) v dế than (cnh mu đen).

Nghĩ lại thấy con nt VN ngy xưa tội nghiệp thật, phải tự chế tự kiếm đồ chơi chứ lm g c tiền mua.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]