Re: 2 DG


Posted by DG ..73..229.99 on Dec 01, 2019 at 17:23:29:

In Reply to: 2 DG posted by Hải u on Dec 01, 2019 at 17:09:24:

mn ơi nh HA v tn bự qu, nh DG c 2 ngn rui sq feet thi m chứa cả đ'ng ngui . m gi bă'n mắt như quỷ

khu my mom nh cũ mn 1,800 sq feet (hơn 40-50 năm tuổi) m bn cả triệu
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]