Re: khi 2 nnh b nắm tay nhau in public


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 12, 2019 at 10:00:31:

In Reply to: Re: khi 2 nnh b nắm tay nhau in public posted by mmnh on Mar 12, 2019 at 09:56:57:

ở VN kh biết dzấm mm , nhiều tn lợi dụng tối đa ...phng chy hơn chữa chy ..

Ni thật nh, trước đy ti về VN bị 1 g nnh ng tn tỉNh cng khai ra mặt nn rất phải đề phng ...ahhaha ...

nn thằng em trai giờ n cũng vậy, v c nhiều VK về nước ni cho n nghe nn thằng đực no đụng vo n l n tn bạt tai ngay ...ahhaha ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]