Re: Sao tui thấy


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 20, 2020 at 15:32:18:

In Reply to: Sao tui thấy posted by KT on Mar 20, 2020 at 15:14:34:

DG chả care, ra v chả đeo găng tay g hết, c khi về qun cả rửa tay hihihi , mới rửa tay do anh trai gọi hỏi c muốn mua g v nhắc rửa tayMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]