Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by CH ..104..192.111 on Jan 10, 2019 at 17:37:11:

In Reply to: Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak) posted by :-) on Jan 10, 2019 at 16:10:19:

Sóng ngầm thôi
>>> Sóng ngầm bao lâu rồi cưng .

Khu nhà ḿnh im ắng lắm, nghe tin tin sẽ chạy ra liền nha
>>> Yeah, đừng đưa địa chỉ ma nhe bé hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]