Re: Khó tính ...


Posted by KT ..107..97.96 on Nov 02, 2018 at 14:52:52:

In Reply to: Khó tính ... posted by Lz on Nov 02, 2018 at 13:56:57:

Hâhhahahahaha
Thank you bác đă viết, thật t́nh th́ em nghĩ những posts của bác có chất chứa chút khôi hài trong đó , nhất là những posts gân đây
Về việc “mất bửu bối “ em cố t́nh viết đi viết lại để những người có tính cách khôi hài như anh Bờm chẳng hạng sẽ cùng nhau cười vui thôi nhưng không ngờ phản lại sự dự đoán của em, thật t́nh th́ em muốn mọi người đọc xong sẽ laughing with em, nhưng không ngờ lại bị mọi người laughing at em been thôi không viết nữa
Nhân dịp em cũng xin đuọc xin lỗi đến mọi người mà em đă vô t́nh làm mọi người mất vui, em thành thật xin lỗiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]