Re: Khoe


Posted by DG ..73..229.99 on Dec 01, 2019 at 15:22:31:

In Reply to: Re: Khoe posted by tn on Dec 01, 2019 at 15:16:43:

shopping ở NY có nhiều tiệm mà hồi DG đi hắn khong chịu chờ nên chả shop đuọc ǵ , cứ hối hoặc đi ngang qua khong chịu ghé vô

tn có mua đuọc ǵ nhiều không ? DG th́ mua đuọc 1 purse coach and 1 wallet coach 30% off … mua clothes nhưng khong vừa nên đem return , my nhóc th́ mua đuọc clothes quá xá

KT đi shopping với bx on Black Friday … tn vô đây đọc

http://vsgardens.com/forum/culture/messages/753.htmlMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]