Re: tn: GL


Posted by Mây ++ ..198..223.51 on Sep 13, 2018 at 13:00:08:

In Reply to: Re: tn: GL posted by tn on Sep 13, 2018 at 12:29:23:

Không ít đâu tn ...

GLCG hoàn toàn trái ngược với tư duy và suy nghĩ của con người hiện đại không tin ... cho nên đa số những người KHÔNG TIN đều bài bác GLCG ...

Nhất là luật của HT về hôn nhân, t́nh yêu, t́nh dục, đồng tính, bị phản đối nhiều nhất ... Bởi v́ so với xu hướng sống hiện đại th́ GLCG quá lỗi thời rồi ... Có đúng không ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]