Re: hôm nay


Posted by TU ..71..196.170 on Feb 13, 2020 at 07:41:36:

In Reply to: Re: hôm nay posted by anhkhachquen on Feb 13, 2020 at 07:35:09:

Có em gái vừa từ Việt Nam về lại đây , nó mừng lắm !
Việt Nam chưa thấy sự đe dọa của Corona cho nên máy bay bay ra bay vào chẳng có ngăn cản ǵ cả! YouTube có post lên Việt Nam cho máy bay cộng sản Trung Quốc đem 900 người vào bến Vân Đồn . Bạn đông y sĩ của tôi ở Việt Nam cho biết nhà thương ở cần Thơ đang dùng dưỡng rất nhiều bệnh nhân Dinh Corona từ Trung Quốc đem sang Việt NamMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]