Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by tâm tịnh ..108..220.142 on Jan 10, 2019 at 18:26:06:

In Reply to: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak) posted by Lz on Jan 10, 2019 at 14:18:47:


tâm tịnh sống gần xóm chùa nơi anh tbm đang ở
Vốn nhút nhát ít giao thiệp nên ít bạn bè lắm .
Trên net thấy vậy chứ ngoài đời im như bị thóc giống bác Laozi .
Tuổi trẻ yêu đương vụng dại qua rồi, con tim từng rỉ máu đau
khổ v́ t́nh ,
nghĩ lại một phần lỗi cũng v́ ḿnh mà ra . Và con tim đă vui
trở lại , không giận không oán người xưa nữa .
Đời này, kiếp này tâm tịnh gắng tu hành quyết về cơi tịnh của Phật A Di Đà
nên chọn nick tâm tịnh để nhắc nhở ḿnh thôi ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]