Re: DG


Posted by DG ..73..229.99 on Dec 01, 2019 at 17:48:43:

In Reply to: DG posted by TLN on Dec 01, 2019 at 17:37:51:

thanks chị , em thấy dạo ny đi wedding ngui ta mặc ba xua bữa em đi đm cui viet , c Phamarcist mặc ci crop quần v o loại jumper mu trắng , nhn như đi đồ đi lm chứ chả phải mua loại đẹp 1 t c c mặc o di

ni chung ai thch diện th diện , em cn định mặc pant suit sợ tối ngoi trời lạnh v muỗi cht hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]