Re: Khó tính ...


Posted by Lz ..107..116.91 on Nov 02, 2018 at 18:08:43:

In Reply to: Re: Khó tính ... posted by . on Nov 02, 2018 at 14:18:15:

Sorry, I saw this post earlier but wasn't in the right frame of mind to answer, so didn't. Hope you didn't think it was a deliberate snub :)

Rất vui được đọc lời chia xẻ của bác & cảm ơn nhiều. Giờ tôi sắp phải đi (tối nay có booksale) nên chẳng thể viết nhiều, chỉ muốn nói là thấy có người hiểu được ư của ḿnh th́ tôi rất cảm kích :) Good night.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]