Re: KimDung Giữa Đời Ai ?


Posted by B ..73..180.33 on Nov 03, 2018 at 16:53:52:

In Reply to: Re: KimDung Giữa Đời Ai ? posted by Bờm on Nov 03, 2018 at 16:51:38:

ha ha ha

Tớ mua ro 3 ta^.p sa'ch Kim Dung Giu*~a DDo*`i To^i (quye^?n ha. quye^?n trung va` quye^?n thu*o*.ng) của Vũ Đức Sao Biển !

Ối ối DCZ ơi l TBM Truong Vo^ Ky., Nhị Ca Lệnh Hồ Xung ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]