Re: khi 2 nnh b nắm tay nhau in public


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 12, 2019 at 11:02:39:

In Reply to: Re: khi 2 nnh b nắm tay nhau in public posted by CTC+ on Mar 12, 2019 at 10:44:31:

2 nguoi đn b c thể sống với nhau như bạn b m khng les or lở ghẻ g hit ro ..

Cn 2 người CTC kể như bn trn chỉ c trong phim CTC coi từ khi về lại Gia N Đại th khng tnh đu :))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]