Re: c chồng học chung nghề cũng tốt


Posted by CP ..98..134.180 on Dec 01, 2019 at 21:45:36:

In Reply to: c chồng học chung nghề cũng tốt posted by DG on Dec 01, 2019 at 19:05:55:

Right on !

ak & CP lm chung nghnh geology & geophysics etc... hơn 30 năm. Cần g th hỏI l c cu trả lời ngay lập tưc.. hihi :-))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]