Re: KimDung Giữa Đời Ai ?


Posted by B ..73..180.33 on Nov 03, 2018 at 16:55:21:

In Reply to: Re: KimDung Giữa Đời Ai ? posted by KT on Nov 03, 2018 at 15:59:56:

ha ha ha

Kim Dung được thần tượng hoá v́ các sách kiếm hiệp của ông hay hơn các tác phẩm cùng loại khác !

Oái oái KT ơi là ch ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]