Re: Một ngày nữa ở tiệm


Posted by KT ..71..133.206 on Nov 03, 2018 at 11:33:36:

In Reply to: Re: Một ngày nữa ở tiệm posted by DG on Nov 03, 2018 at 11:14:56:

Chắc mấy bửa nay G giật lộn với nhiều việc quá nên bịnh đó, nghĩ khỏe đi nhé,
Tiệm vào mùa nầy hơi chậm lại rồi , chờ tới Thanksgiving và Xmas mới đông khách lại :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]