Re: 2 DG


Posted by DG ..73..229.99 on Dec 01, 2019 at 18:33:53:

In Reply to: Re: 2 DG posted by Hải u on Dec 01, 2019 at 18:24:50:

thi ra'ng lo đi, hy vọng mai mốt HA v P gi n gip lại cho ba m n

c nhiều đứa con đuọc ba m gip nhưng khi họ về gi, họ khng nghĩ nhiều về ba m họ, chả gip đở g hết that is so sad .

như one of my anh trai, hồi đ bố mẹ DG lo cho him nhiều lắm, trong con cho him, by giờ 1 thng he chỉ sang cho mom ăn 2 lần rui` ve^` chu*' khong stay long time with me. , cn ton DG phụ anh trai ở với mẹ trng mẹ, anh lớn th tới thung hơn khi DG busy DG text ra nho*` thung th anh lớn xung phong gip mẹ, cn anh kia (đuọc bố mẹ lo nhiều nhất) th t khi xung phong , chỉ tới 2 lần giờ lunch trong 1 tha'ng cho mẹ ăn ri về

anh trai ở với mẹ than với DG, DG ni với anh trai: it is ok, khong c ai cu~ng suy nghĩ đuọc như mnh để sang gip mẹ đu em ra?nh em se~ sang giu'p me. I feel sad for mom when she doesn't know a whole lot . anh kia khong gip nhiều th thi, nothing we can change him . nh no cũng c 1 ngui or 2 ngui con chỉ biết nhận, khi cho ra th c t xu c khi zero (like anh trai hắn, đuọc m him cho tiền hoi, nhưng m năm ri khong gh nh DG thăm m him 1 lần)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]