Re: khi 2 nnh b nắm tay nhau in public


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 12, 2019 at 11:05:27:

In Reply to: Re: khi 2 nnh b nắm tay nhau in public posted by mmnh on Mar 12, 2019 at 10:55:28:

tại mm mới vo đy hoặc c vo m kho&ng đọc messages của ti nn chưa hiểu đ thi, chư" những g ti ni trn ny l đa số ti đ ni hơn 12 năm về trước rồi, những bạn b cũ lu năm th sẽ hiểu những g ti ni m ..heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]