Re: Một ngy nữa ở tiệm


Posted by Hải u ..73..174.114 on Nov 03, 2018 at 16:54:57:

In Reply to: Re: Một ngy nữa ở tiệm posted by DG on Nov 03, 2018 at 16:34:07:

HA mun mời ai nhiu như vạy th P phải bit truc, P ok HA mới lm ... tại v HA sống vi P not với ngui ngoi kia ... khi P c nụ cui trong nh l nh HA hạnh phc ...

Như weekend P cho HA ăn ci g củng đuọc ... :))

HA hong c sợ P nhưng tnh HA như vậyMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]