Re: KimDung Giữa Đời Ai ?


Posted by Bờm ..73..180.33 on Nov 03, 2018 at 16:51:38:

In Reply to: Re: KimDung Giữa Đời Ai ? posted by CP on Nov 03, 2018 at 16:31:05:

ha ha ha ha

Sau 4/1975 khoảng thập nin 1980, c phong tro Kim Dung Học do nh gio Hn Việt Vũ Đức Sao Biển (VĐSB) truyền b .
VĐSB ho.c Su* Pha.m Saigon mo^n Ha'n Ho.c khoa?ng 1970!
VĐSB c viết nhiều sch nghie^n cu*'u ve^` Kim Dung . Trong ddo' co' 3 ta^.p sa'ch Kim Dung Giu*~a DDo*`i To^i (quye^?n ha. quye^?n trung va` quye^?n thu*o*.ng) to^?ng ho*.p va` pha^n ti'ch ve^` ca'c nha^n va^.t trong ca'c ta'c pha^?m cu?a Kim DUng
Cha(?ng ha.n nhu* phe^ bi`nh va` ba^'u cho.n dde^. nha^'t anh hu`ng trong 10 nha^n va^.t nam nhu* Tru*o*ng Vo^ Ky., Le^.nh Ho^` Xung, Kie^`u Phong, DDoa`n Du*.m Hu* Trung, Tha'ch Pha' Thie^n, Qua'ch Ti?nh, etc
va` phe^ bi`nh va` ba^`u cho.n dde^. nha^'t hoa ha^.u trong 10 nha^n va^.t nu*~ nhu* Hoa`ng Dung, Vu*o*ng Ngoc. Ye^'n, Nha^.m Doanh DOanh, Mu.c Nie^.m Tu*`, DDinh DDang,...

VĐSB cu~ng soa.n nha.c va` 1 trong ca'c ba`i ha't no^?i tie^'ng la` Thu Ha't Cho Nguo*`i !

VĐSB sau na`y ma('t be^.nh ddau lu*ng va` ddu*o*.c ddie^`u tri. o*? Be^.nh Vie^.n Trie^`u Cha^u nhu*ng va^~n ra'ng vie^'t sa'ch ve^` Kim Dung !

Tu*` ddo' to*' mo*'i ngo^. ra ra(`ng Kim Dung la` 1 trong nhu*~ng nha` va(n Vua Kie^'m Hie^.p no^?i tie^'ng nha^'t A' Cha^u !

O^'i o^'i Ba` Ca` La(m o*i la` Ga^'u o*i !
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]