Lời Hứa !


Posted by Bờm ..73..180.33 on Oct 16, 2020 at 07:03:51:

ha ha ha ha ha

"Trước mặt cc anh l ni non hng vĩ
Sau lưng cc anh l biển cả mnh mng
Cha cc anh l Thuỷ Tinh Vương
Mẹ cc anh l Mỹ Nhn Ngư !
V lời hứa năm xưa ti vần ấp ủ trong lng !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]