Re: bác Lz: wisdom 2


Posted by Mây ..198..152.52 on Nov 30, 2018 at 12:45:06:

In Reply to: Re: bác Lz: wisdom 2 posted by tinh on Nov 30, 2018 at 12:42:21:

tinh sai rồi, trong t́nh yêu mà dè dặt, tính toán đè pḥng th́ không bao giờ có hạnh phúc hết ... bản thân ḿnh không hanh phúc mà người bạn của ḿnh cũng không hạnh phúc ...

Hanh phúc chỉ đến với ai không tính toán, không vụ lợi, (và tất nhiên kèm theo sự khôn ngoan là không để ḿnh bị lợi dụng), luôn sống hết ḿnh cho nhau v́ nhau ...
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]