Re: KimDung Giữa Đời Ai ?


Posted by KT ..107..97.46 on Nov 03, 2018 at 15:59:56:

In Reply to: KimDung Giữa Đời Ai ? posted by Bờm on Nov 03, 2018 at 15:43:53:

Tôi cũng thích truyện kiếm hiệp của Kim Dung, cũng. Có đọc qua vài bộ, nhưng là người Việt Nam nên tôi không thần tương hoá Kim Dung
Cám ơn đă lắng ngheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]