Re: Tinh


Posted by tinh ..76..244.248 on Feb 13, 2020 at 09:54:59:

In Reply to: Re: Tinh posted by tn on Feb 13, 2020 at 09:49:33:

viber hỏi c cao ngh̀u áo vàng đứng trước là ai mà chị chưa trả lời

ừa tui cũng th́y ngại đeo KT quá, trừ khi ai cũng đeo thì khg bắt tui cũng đeo cho khỏi khác ng ta ahaaa

see you later :DMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]