Kim


Posted by Bờm ..73..180.33 on Nov 03, 2018 at 15:38:03:

ha ha ha

Kim Dung Giữ đời Tôi của lảo Vũ Đức Sao Biển (VDSB) :

Một số nhà văn, nhà báo đă chọn nhân vật thiện lẫn ác trong tác phẩm của Kim Dung để làm bút hiệu. Hư Trúc (Nguyên Sa), Kha Trấn Ác (Chu Tử), Kiều Phong (Lê Tất Điều), Hoàng Dược Sư (Đông Duy)… Lăo Ngoan Đồng, Đoàn Dự, Mai Siêu Phong…

VDSB có bài hát khá lừng danh là Thu Hát CHo Người !

Ối ối TBM, DCZ, TCZ, ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]