Re: c chồng học chung nghề cũng tốt


Posted by Q ..192..191.10 on Dec 01, 2019 at 20:29:45:

In Reply to: c chồng học chung nghề cũng tốt posted by DG on Dec 01, 2019 at 19:05:55:

mua o ở amazon phải lựa hiệu no mnh c mặc rồi biết size rồi hy mua
nếu chưa biết hiệu th ln mall tm hiệu đ try vo coi thử mnh mặc size mấy đ
đồ ship from china l dẹp
tm lại đồ ship from out of US l dẹp
nhn coi seller feedback, nếu all postitive above 99% rồi hy mua, coi họ c bao nhiu feedback, t nhất 50-100 tro len feedback rồi muaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]