Re: Tinh


Posted by tn ..73..91.53 on Feb 13, 2020 at 09:47:35:

In Reply to: Re: Tinh posted by tinh on Feb 13, 2020 at 09:39:02:

hihihi,,, buớc ci chn xo qua xo lại ... như xưa tn gnh than đi qua cầu khi khong c tay vịn... ci cy cầu th to hơn, đuờng knh khong 20 cm .... m su lắm, ma nuớc cạn nhn xuống thấy sợ ..... mấy llần đầu đi phải nắm tay chị ..... sau ny th chạy bon bon

VN mnh gan dạ anh hng ... chả sợ g .... tụi Ty phải ngn :) nguoi đi quen họ khong cần vịn tay đu ....


sng tn cũng dẫn cho ra ngoi,,, nhưng thay lạnh phải mắc o m ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]