Re: Khó tính ...


Posted by :-) ..172..22.187 on Nov 02, 2018 at 17:48:41:

In Reply to: Re: Khó tính ... posted by . on Nov 02, 2018 at 14:18:15:

Tui cũng nghĩ vậy á, bác ấy sốt sắng viết cho tất cả bà con trong chợ và có bỏ tâm t́nh khi trả lời, người khác đọc th́ hỏng biết nghĩ sao chứ tui đọc tui thấy cái khôi hài của bác ấy.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]