Bc Lz, lv ơiii .....


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jan 11, 2019 at 09:32:41:

Mặt trời đ ln đến "đỉnh đầu" rồi m cc bc chưa dạy hả :):) Gớm lu lu ak đi ngủ muộn m dạy được trước giờ Ngọ nn mới ơi ới mọi người biết đấy bc:):) J/K
Một ngy vui vẻ nh b con VS ....Nắng Houston hm nay đẹp qa cứ như mu Xun đang đến vậy !!!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]