Re: Một ngy nữa ở tiệm


Posted by KT ..107..97.46 on Nov 03, 2018 at 16:29:43:

In Reply to: Re: Một ngy nữa ở tiệm posted by DG on Nov 03, 2018 at 16:18:05:

Như hắn v G vậy cũng khổ, hai vợ chồng khng thống nhất, như vậy cũng mất vui, chắc hắn lỡ mời rồi khng rt lời ni lại đượcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]