Re: tinh à tinh ơi


Posted by tinh ..76..244.248 on Jun 12, 2019 at 18:05:25:

In Reply to: Re: tinh à tinh ơi posted by Lz on Jun 12, 2019 at 17:53:51:

vậy email ông khg có filter spam scam gì hết hả, tui block riết giờ rất ít khi bị 3 cái quảng cáo nhảm nhí, ngay cả phone cũng no more spam scam ad … block cả trăm cái hơn chứ khg ít

btw, đàn ông thường nhận được nhiều emails hơn đàn bà, nhứt là quảng cáo, tại đàn bà đâu có cần gì, còn đàn ông cần đủ thứ :)

đừng hỏi tui sao nó biết ai là đàn ông, ai là đàn bà nhen, thì họ tuỳ theo mình mua gì online mà đoán ra, hay họ theo giỏi hoạt động chit chat của mình cũng có thể lắm … Ai càng nhiều mối liên hệ thì càng bị nhiều emails khg mời mà tới …

tui bây giờ gần như khg còn ll với ai bằng email, vì bạn bè ng thân gì cũng toàn text và viber, or facetime, ngay cả anh bạn cha ở VN, giờ cha cũng tân tiến, toàn text :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]