Re: nắng vàng ơi


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Sep 13, 2018 at 13:34:51:

In Reply to: Re: nắng vàng ơi posted by ... on Sep 13, 2018 at 13:28:44:

Mấy tuần nay mùa Thu và mưa luôn nên trời có vẻ dịu lại:):) Hôm qua đă thấy một qủa na to bằng đồng dime, xanh mướt!!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]