Re: hôm nay


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Feb 13, 2020 at 07:47:49:

In Reply to: Re: hôm nay posted by TU on Feb 13, 2020 at 07:41:36:

Đúng thế, ở VN business as usual ...chỉ là thiên hạ mang khẩu trang khá nhiều, và nhà hàng th́ vắng vẻ đôi chút so với b́nh thường ..Ḿnh mới đi ăn nhà hàng về với v/c bà di ở bên Điên, họ vừa đi Đà Nẵng về, họ nói ở Đà Nẵng vắng lắm du khách chẳng có ai cả

C̣n vụ bịnh nhân TQ qua VM chữa trị th́ ḿnh chưa nghe ǵ hếtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]