Re: Tin đồn c thật


Posted by tn ..73..91.53 on Feb 13, 2020 at 07:51:02:

In Reply to: Tin đồn c thật posted by TU on Feb 13, 2020 at 07:46:36:

"họ tin rằng virt corona khng thể sống được nếu nhiệt độ cao hơn hai mươi lăm độ C"


ci ny th c,, bo VN viet dzị .. tn c đoc.... v bạn của tn ỏ Bnh Thuận cũng tin thế .....


cn lại ra đuờng mặc o ma đng,,, trong nh mở heat thật nng th chưa nghe,,, nhưng nghĩ l v l,,, v VN c heat đu m bật ??????????????????????? nhat la` MN,,, no'ng quanh nam ...
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]