khi 2 nnh b nắm tay nhau in public


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 12, 2019 at 09:30:07:

ở VN, khi ti đi v mấy ci malls lớn ở SG, hoặc đi xe nhn trn đường phố lớn, ti thấy c vi cặp nnh b cầm tay, dắt nhau đi rất thn thiết .

Ti thc mc thật sự v c hỏi v/c người em ở VN rằng : Mấy c đ c phải l Les khng ?

Người em trai trả lời : tuỳ theo trường hợp

c em du trả lời : khng phải, họ chỉ l bạn thn thiết thi ...

hmmmm....????Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]