Re: nắng vàng ơi


Posted by KT ..107..75.62 on Sep 13, 2018 at 13:47:02:

In Reply to: Re: nắng vàng ơi posted by htc on Sep 13, 2018 at 13:17:00:

Là bài mà Fa Zhou viết nói lên sự so sánh của con gái ông là Fa Mulan và cành hoa anh đào nở muộn đó htc, hong hiểu sao KT đọc bài thơ Nắng Vàng ơi mà nghĩ đến Mulan :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]