Re: gp


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 12, 2019 at 11:43:54:

In Reply to: Re: gp posted by mmnh on Mar 12, 2019 at 11:39:55:

đng thế, mnh hỏI để c , chứ chắc chắn khng lấy tn của cc bạn đ đưa ...nhưng mnh hỏI nghim tc thật ...

những gi minh ni đều l thật, nhưng cch mnh ni pha tr, khng tht c serious qu ở trong v trn đi ny c g tồn tại mi mi đu m mnh serious chứ hỉ

Nhưng ẩn bn trong l serious thật cho d bn ngoi l khngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]