Trnh vỏ dưa gặp vỏ dừa


Posted by LT ..172..43.156 on Sep 14, 2018 at 08:24:33:

Trn đường trnh mặt "L Rn" (Florence)
trớ tru quệt phải ci viền o c (đi từ RTP sang Charlotte trnh bo, ai d bo chuyển hướng trnh RTP v quệt vo Charlotte - bầy giờ gi lu lu rung cy đong đưa qua lại, "nếu" c khỉ trn cy "th" khỉ phải hoảng va!

L Rn đi xe đạp chậm khoảng 6 miles 1 giờ, nghĩa l suốt 48 tiếng sẽ nghe L Rn ht h v nhỏ lệ như cầm chĩnh đổ xuống!
Cc sng tha hồ m dng cao y như Houston năm trước!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]