Re: Một ngày nữa ở tiệm


Posted by DG ..73..148.244 on Nov 03, 2018 at 17:12:17:

In Reply to: Re: Một ngày nữa ở tiệm posted by Hải Âu on Nov 03, 2018 at 17:00:52:

You imagine, too … chịu khó ngồi chờ P cả hours chờ P đi shopping …. I can't do it to him …. DG đi shopping th́ tự lái xe đi 1 ḿnh cho thoải mái, chừng nào về th́ về … chứ bắt 1 ngụi ngồi chờ ḿnh, đi shop khong thấy thoải mái tí nàoMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]