Re: Q ơi


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 11, 2019 at 10:02:03:

In Reply to: Re: Q ơi posted by áikhanh on Jan 11, 2019 at 09:48:30:

Tôi tưởng cái đó ai cũng biết? Chứ không nói "nước trắng" th́ các bác khác nói nước ǵ? :)

(tôi phải vào làm, bye các bác for now)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]