Re: My cousin


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 12, 2019 at 18:30:40:

In Reply to: Re: My cousin posted by tinh on Jun 12, 2019 at 18:24:43:

hahaha ....buồn buồn khng nghĩa l buồn, HIỂU HONG ?...hahaha

l lu lu buồn vu vơ c chiện vui đ cười đ tinh ..hihihihi

m tinh c cng nhận l bi nh mnh is 1 of a kind khng ? ...ahhaha ...dm ni vợ mnh nhY trong master bedroom cho b quan văn v biết ...hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]