Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by Akla ..172..6.72 on Jan 11, 2019 at 01:27:29:

In Reply to: Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak) posted by k on Jan 10, 2019 at 14:40:37:

Trả lời như thế cũng khá ngon
Mà rằng đă tịnh chuyện chồng con
Thế c̣n cái động trong cái tịnh
Trong mỗi xát na ấy vẫn c̣n

Phải làm sao nhỉ ? làm sao nhỉ ?
Để giữ cho ḷng được sắt son ?!?!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]