Re: Chứng minh bài toán của Mây không đúng


Posted by tinh ..76..244.248 on Mar 12, 2019 at 10:15:36:

In Reply to: Chứng minh bài toán của Mây không đúng posted by ch on Mar 12, 2019 at 09:42:38:

câu đố hỏi dùng chiến lược gì ? mấy cái chi tiết đưa ra chắc là để đánh lạc hướng cho ng ta suy nghĩ sâu xa mà khg chịu nghĩ đơn giản ???

theo tui thì là dùng chiến lược nghe ngóng, HT trước khi gõ cửa phòng nào thì chàng sẽ đi ngang từng phòng xáp lỗ tai vô cửa mà lắng nghe, khg lẽ công chúa khg nghe nhạc, khg chơi đàn, khg nói chuyện với ai đó trg phòng như tì nữ chẳng hạn …, và nếu HT chọn giờ ăn trưa thì còn có thể nghe tiếng lua khua chén bát, hay ngửi được mùi thơm thức ăn ???Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]