Re: Khoe


Posted by ch ..67..172.4 on Jun 12, 2019 at 18:29:35:

In Reply to: Khoe posted by KT on Jun 12, 2019 at 14:08:49:

Cái internship này nó có trả lương không ? Nếu có trả lương th́ cũng ok v́ coi như là cái job phụ kiếm thêm tiền sài nhưng nếu nó không trả lương th́ thực ra ḿnh bị nó lợi dụng mướn làm không công thôi .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]