Re: Chứng minh bi ton của My khng đng


Posted by ch ..67..172.4 on Mar 12, 2019 at 10:11:17:

In Reply to: Re: Chứng minh bi ton của My khng đng posted by CP? on Mar 12, 2019 at 10:06:49:

Nếu xy theo hnh vng trn th cn chắc ăn l khng cch no HT sẽ gặp được CC 100% .

Khng xy hnh vng trn th cn hy vọng HT gặp CC nếu CC v tnh ở trong phng 1 hay 17Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]