Re: Tin đồn c thật


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Feb 13, 2020 at 08:07:25:

In Reply to: Re: Tin đồn c thật posted by tn on Feb 13, 2020 at 08:02:51:

mnh c acct FB lu rồi, nhưng mới tm đy thi ...c ny kh lớn tuổi 65+,, bạn b d ở SG trước 75 ...she qua Mo năm 75, v c gửi 200 US cho 1 đm tị nạn (c tớ ở trong đ) vo năm 79 ..giờ muốn tm lại n nhn , tn l Nguyễn thu Tm, nick name l Tm Mini (v hay mặc mini jupe) , hnh như lm cho tổng đi của Mỹ năm xưa ơ SG , qun tn company rồi ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]