Re: Khó tính ...


Posted by TLN ..172..19.158 on Nov 02, 2018 at 16:15:14:

In Reply to: Khó tính ... posted by Lz on Nov 02, 2018 at 13:56:57:

Bác hay hờn giận giống TLN ghê hehehe

Có điều ko biết bác có giận dai ko. TLN th́ ko lâu, sợ để lâu cái giận nó nở ra gấp mấy lần khổ lắm 😜

KT và Ghét chắc cũng đùa với bác thôi bác ạ. Bác ko viết ǵ th́ TLN buồn chết, vào kiếm post bác đọc ko có lại lủi thủi đi ra sao 🚶🏻‍♂️Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]