Phá


Posted by Dtn ..66..155.227 on Sep 13, 2018 at 14:04:18:

Tính vô chọc ghẹo room chung với chị Lê Tịnh Vân hay với Cao Bách Tất mà ít thời giờ qúa ...... Anh em nhà họ Dzổm dạo này im ru bà rù .... Đọc cái repost của Nhị Ca làm nhớ hùi xưa Dtn chọc SG mà Nhị Ca nhẩy như châu chấuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]