Re: 2 bc LZ ..... lm sao để trồng rau ngt v diếp c


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jun 12, 2019 at 23:51:03:

In Reply to: Re: 2 bc LZ ..... lm sao để trồng rau ngt v diếp c posted by Lz on Jun 12, 2019 at 17:05:33:

Tưởng bc thch trồng th sẽ gởi tặng bc. Khi chưa c ak cũng qu lắm, by giờ c đầy ra lại chẳng muốn ăn:)
Ngủ ngon bc.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]