Re: Một ngày nữa ở tiệm


Posted by DG ..73..148.244 on Nov 03, 2018 at 16:18:05:

In Reply to: Re: Một ngày nữa ở tiệm posted by KT on Nov 03, 2018 at 14:54:17:

th́ bên chồng coi … I have to watch my mom today …

tối nay hắn nhất định đ̣i dắt nguyên gia đ́nh hắn đi dinner ăn nhóc b-day … I told hắn "má anh bịnh đi sao đuọc" … hắn nói : "she can stay home with his dad" … DG nói: nhưng dắt nhóc đi ăn b-day rùi, tiền đó để giành đi, mai mốt c̣n fải bỏ vô lo mướn ngụi tro^ng your mom … hắn khong nghe … DG nói thẳng: I will not attend because I have to watch my mom … hắn nhất định sẽ dắt 20+ people out to eat (his family) … kệ hắn … nói hoài không nghe …. tuần truóc cũng rủ anh chị hắn di ăn rùi, chứ có fải là chưa dắt đâu …. hôm nay bầy đặt rủ the^m mấy gia đ́nh anh chị khác luôn …. nói hắn fải biết tiết kiệm , sau này c̣n nhiều thứ phải lo nhưng nói cu~ng như chưa nói … kệ … DG nằm nhà mẹ xem phim cho khoẻMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]