Re: Phewwww


Posted by tinh ..73..17.92 on Nov 24, 2018 at 18:47:15:

In Reply to: Phewwww posted by TLN on Nov 24, 2018 at 18:31:23:

ủa TLN m cũng dễ xc động vậy sao ihi. Tưởng c mnh khc ng chứ :)
thấy ai cũng tỉnh queo :) đi khi muốn giống họ nhg khg được ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]