Re: Truyện hay: "Chào mẹ"


Posted by Dtn ..66..155.227 on May 17, 2020 at 15:23:28:

In Reply to: Re: Truyện hay: "Chào mẹ" posted by honhoang on May 17, 2020 at 07:55:43:

Một câu chuyện khá hay về đối ngịch giữa "duy vật" và "duy tâm" lồng những t́nh tiết éo le giữa hai thời đại ..... Sao lại là cho người Tị Nạn VN nhỉ ....
Có cần đọc thêm những chi tiết không ????? ..... Nh́n hai chiều đi tại sao khăng khăng chỉ cho "tị nạn" VNMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]