Re: Con trai ti trong Marching Band


Posted by tn ..73..91.53 on Oct 03, 2018 at 17:40:24:

In Reply to: Re: Con trai ti trong Marching Band posted by DG on Oct 03, 2018 at 16:23:00:


tuỳ theo khieu mỗi đứa DG ui,, chứ nhạc cũng kh lm,, tn hong biet ve ha't, chu*' dda`n thi tập nhieu lm,,, m nhc của tn stress qu trời ... học nhạc phải học private ỏ ngoi nữa,, tốn $$$ khỏi ch lun hihihi

dị nhc của DG chc l vẽ đẹp rồi ... c b của tn mới lấy lớp vẽ c 2 ma thi ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]