Re: Mây, bác Lz à ơiiii....


Posted by Lz ..107..104.61 on Aug 09, 2018 at 15:33:13:

In Reply to: Re: Mây, bác Lz à ơiiii.... posted by áikhanh on Aug 09, 2018 at 15:18:09:

Trung tâm huấn luyện Quang Trung ngày trước rộng, những năm 80 người ta cắt ra một phần làm khu triển lăm QT.
Khu hội chợ triển lăm đó sau cũng thành quá khứ, giờ họ lại đổi thành công viên phần mềm (software park) Quang Trung

C̣n một phần nữa của trung tâm QT lúc đầu vẫn do quân đội quản lư, sau trở thành trường dạy nghề, rồi sau nữa lại trở thành trường đại học giao thông. Cách đây mấy năm người ta có đào được 1 số hài cốt nghe nói là học viên chết ở đó: tin trên RFAMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]