Re: Đi TX hay không ?


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Feb 15, 2019 at 10:28:42:

In Reply to: Đi TX hay không ? posted by T.H. on Feb 15, 2019 at 08:46:11:

Nếu ngay Houston th́ tốt lắm. C̣n Alvin, TX th́ ak đang hỏi ông "Bụt" nhe T.H.:):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]