Re: mnh cũng muốn post


Posted by DG ..38..236.146 on Jun 05, 2018 at 09:46:45:

In Reply to: Re: mnh cũng muốn post posted by tn on Jun 05, 2018 at 09:42:04:

ai biết trung nhc c fải c gio kh hay khng nữa

DG cho nhc đi học the^m English, one hour per week, $80 (ong na`y my~ tra('ng, da.y high school, chuye^n ve^` luye^.n thi SAT), nn nhc mới đuọc over 1K (khong c học bi g hết truc khi đi thi đ nghen tn) . nhc ni con khong đi học the^m English th chắc mn English sẽ bị điểm thấp đ mẹ . DG cũng cho nhc học the^m Math, one hour per week, $40 (ong ny ngui ấn độ, retired and used to be a teacher), so far nhc học tốt mn tonMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]