Coi chừng ...


Posted by B ..73..180.33 on Aug 08, 2019 at 09:00:28:

ha ha ha ha

Tớ thấy đằng kia Ph Vn vị DISLIKE lia chia !

Cc đằng DISLIKE PhuVan nn coi chừng nha
đằng kia PV m nổi khng rồi vc sng nước
bắn ra phang th bỏ bu !

Từ đ tớ lại ngộ ra rằng họ bắn xả lng v tức giận vu vơ h !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]