Re: MAGAA, MXAA th́ đúng :(


Posted by GS ..136..141.229 on Sep 13, 2020 at 15:46:07:

In Reply to: Re: MAGAA, MXAA th́ đúng :( posted by tinh on Sep 13, 2020 at 15:33:55:

Trong nhà GS có bà chị lớn tuổi lắm rồi, suốt đời cặm cụi làm trả thuế bây giờ về hưu có tiền SS ăn xài
Nhưng chỉ nghe bạn Việt tuyên truyền làm cho chị ấy cả đời chưa bao giờ đi bầu bây giờ đ̣i bầu cho ông Trump v́ chị nghe nói không có ông Trump là TQ sẽ làm cho Mỹ xập kinh tế rồi biến Mỹ thành nuớc CS nếu bầu cho phe DC(chị cho đảng DC là tay sai cho TQ)
GS c̣n sợ chính bản thân chị sẽ không c̣n SS sau khi ông Trump xài banh ngân sách chứ ở đó mà ham hehe

Dân VN ở California này nghe theo ông Trump là dữ lắm nha chị tinh, ông Nguyễn Ngọc Ngạn lỡ phê phán ông Trump giông bạo chúa tức thời bị dân VN ở California bắt phải xin lỗi ông Trump đó nha hehe
Ông NNN tức quá xổ nho luôn rồi heheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]