Re: Một ngày thật ngắn


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 06, 2020 at 17:25:50:

In Reply to: Một ngày thật ngắn posted by ch on Feb 06, 2020 at 15:27:00:

em cũng thấy 1 ngày work from home thâ.t ngắn … mới sa'ng sang mẹ, giờ đă chuẩn bị tới dinner … chạy ra chạy vô đón nhóc … quay qua quay lại hết 1 ngàyMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]