Re: Con trai ti trong Marching Band


Posted by DG ..73..148.244 on Oct 03, 2018 at 16:23:00:

In Reply to: Con trai ti trong Marching Band posted by KT on Oct 03, 2018 at 14:39:55:

con trai DG sợ nhất nhạc c mn elective về nhạc v ht, nhc ni con chọn mn "vẽ" chứ khong học nhạc v ht đu mẹ ơi mn nhạc v ht dễ lấy A hơn "vẽ" , vẽ m khong đẹp, ăn con B or C dễ như chơi .
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]