Re: Q ơi


Posted by Q ..192..191.10 on Dec 02, 2019 at 10:31:16:

In Reply to: Re: Q ơi posted by Q on Dec 02, 2019 at 10:29:09:

cn 3 ting nữa m thin hạ đ bid đến 100 rồi, chắcp hải 150 hay 200 mới mua được, mắc qu thi ngậm ngi chờ ci khc
lu nay khng mua g cho mnh mắc tiền hếtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]