Re: Tơi tả


Posted by TLN ..172..22.134 on Feb 13, 2020 at 11:20:07:

In Reply to: Re: Tơi tả posted by Q on Feb 13, 2020 at 11:11:18:

Thank you Q. Mai mà như hôm nay chắc nghỉ luôn để có 3 ngày rest cho hết bệnh

Thiệt khổ là ḿnh bệnh vẫn phải làm việc nhà đó Q. Chắc Q cũng vậy thôi, phải ko? he la TLN nói sao ko bắt nhóc làm, TLN cũng kêu nhóc phụ bớt nhg chính vẫn là ḿnh thôiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]