Re: Bác Lz, lv à ơiii .....


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Jan 11, 2019 at 10:25:56:

In Reply to: Re: Bác Lz, lv à ơiii ..... posted by Nhị Ca on Jan 11, 2019 at 10:08:11:

ak nói ngủ dạy không được hả NC? Ngủ dậy, ak nghĩ từ bé đếng giờ ak nói ngủ dạy không à. ak nói sai??? uhmmm ...chít ngộ rồi:):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]