Re: [thơ thời đọc Kim Dung] trang điểm


Posted by Bờm ..73..180.33 on Nov 04, 2018 at 07:58:51:

In Reply to: [thơ thời đọc Kim Dung] trang điểm posted by Pham Chung on Nov 03, 2018 at 17:04:20:

ha ha ha ha

Triệu Minh hay Tiểu Siu !?
Triệu Mẩn hoặc Tiu Chiu !?

Ối ối Trương V Kỵ ơi l C Gi ĐỒ Long ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]